ACPC

Tìm kiếm trên website chúng tôi

Liên kết nhanh

Thông tin tòa soạn

Quảng cáo

Liên hệ

Tiện ích

Chuyển đổi tỉ giá

Giá vàng hôm nay

Tỉ giá ngoại tệ

Liên hệ nhanh

Điện thoại: 0909 090 909

Email: lienhe@frnews.vn

X

Vụ dựng màn kịch đánh ghen rồi cướp tiền "quý ông": Hé lộ vai trò "nữ quái" Đặng Thị Hồng Thắm

Khi con mồi thua hết tiền đánh bạc, Thắm đưa nạn nhân đi cầm cố tài sản. Lúc này, Trung và đồng bọn sẽ dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản.
new WOW().init(); jQuery(document).ready(function() { var mqsmall = "(min-device-width:320px)"; var mqbig = "(min-device-width:1024px)"; function imageresize() { if(window.matchMedia(mqbig).matches) { jQuery('imgsrc').each(function () { jQuery(this).attr('src',jQuery(this).attr('src')); }); } else if(window.matchMedia(mqsmall).matches) { jQuery('imgdata-src-768px').each(function () { jQuery(this).attr('src',jQuery(this).attr('data-src-768px')); }); } if(window.matchMedia(mqbig).matches) { jQuery('imgusemap').each(function () { jQuery(this).attr('usemap',jQuery(this).attr('usemap')); }); } else if(window.matchMedia(mqsmall).matches) { jQuery('imgusemap-src-768px').each(function () { jQuery(this).attr('usemap',jQuery(this).attr('usemap-src-768px')); }); } if(window.matchMedia(mqbig).matches) { jQuery('imgstyle').each(function () { jQuery(this).attr('style',jQuery(this).attr('style')); }); } else if(window.matchMedia(mqsmall).matches) { jQuery('imgstyle-src-768px').each(function () { jQuery(this).attr('style',jQuery(this).attr('style-src-768px')); }); } } imageresize(); jQuery(window).bind("resize", function() { imageresize(); }); });@media (min-width: 1024px) { imgdata-src-desktop { content: attr(data-src-desktop, url); } } img { border: 0; } body {background: #fff} * { margin: 0 auto; font-family: 'San Francisco Display', sans-serif; font-weight: 400 } .mg-header a, .mg-footer a { font-family: 'San Francisco Display', sans-serif; line-height: 34px; font-size: 22px; } .mg-wrapper p { line-height: 32px; margin: 15px 0; font-family: 'IBM Plex Serif';font-size: 16px; font-weight: 400; color: #212121; } .clearfix { clear: both} .mg-wrapper a { font-family: 'San Francisco Display', sans-serif; } .mg-wrapper { background: #fff; background-size: 100%; background-attachment: fixed;} .heading-site a{ font-size: 34px; text-decoration: none; color: #fff; height: 68px; line-height: 68px; display: block; float: left; } .heading-site a:hover, .mg-footer a:hover { line-height: 68px; color: #fff; } .back-site { position: absolute; float: left; left: 10px; } .heading-site { display: inline-block; } .back-site a { display: block; width: 100%; height: 100%; line-height: 68px; } .back-site a img { vertical-align: middle; } .heading-site a img { margin-right: 10px; margin-top: 10px; } .mg-footer a { text-decoration: none; float: left; display: block; height: 78px; line-height: 100px; margin-right: 10px; } .mg-anhright { float: right; width: 55%; margin: 20px 0px 20px 30px; margin-right: -10%; } .mg-anhright2 { float: right; width: 60%; margin: 0px 0px 20px 20px; margin-right: -10%; } .mg-tet .mg-anhright { float: right; width: 30%; margin: 20px 0px 20px 30px; margin-right: -10%; } .mg-anhleft { float: left; width: 50%; padding: 10px 20px 10px 0px; margin-left: -30px; } .mg-anhright1 { float: right; width: 50%; padding: 10px 20px 10px 10px; margin-right: -30px; } .mg-kitu { padding: 5px} .mg-author .container-inner{ text-align: center; padding-bottom: 20px } .mg-author p { line-height: 20px !important; font-size: 18px; } .mg-lright-content { width: 50%; float:right; margin-left: 5%; } .mg-lleft-content { width: 65%; float: left; margin: 15px 0px; margin-left: -20% } .mg-rleft-content { width: 55%; float: left; margin-right: 5%; } .mg-rright-content { width: 45%; float: right; margin: 25px 0px; margin-right: -5% } .mg-footer a h1 { font-size: 22px; color: #121212; opacity: 0.8; float: left; line-height: 100px; } .mg-footer-inner { display: inline-block; } .mg-footer { display: inline-block; width: 100%; padding: 30px 0; background: #e5e5e5; } .mg-footer .container-inner { text-align: center; } .mg-user-profile { padding: 15px 10px 15px 0px; float: right; position: absolute; top: 0; right: 0; } .mg-special { font-size: 26px; text-transform: uppercase; font-weight: 700; color: #121212; } * { margin: 0 auto; } .mg-featured { margin-top: 0px; position: relative; } .textan { text-indent: -9999px; line-height: 0px } .wrapper-contain { width: 75%; margin: 0 auto; padding-top: 0px; padding-bottom: 10px; } .wrapper-contain3 { width: 75%; margin: 0 auto; padding-top: 30px; padding-bottom: 8px; border: double #006f22; padding: 20px; } .text-contain { width: 64%; padding: 0px 30px; display: block; } video { width:100%; max-width:800px; height:auto; } .centered { position: absolute; top: 52%; left: 31%; transform: translate(-33%, -50%); } .centered2 { position: absolute; top: 87%; left: 42%; transform: translate(-47%, -50%); } .lefttext { position: absolute; top: 22%; left: 50%; transform: translate(-100%, -50%); } .container-inner { width: 1530px; margin: 0 auto; text-align: justify; } .fullscreen { max-width: 100%; height: auto; width: auto; } .wrapper-contain2 { width: 65%; margin: 0 auto; padding-top: 30px; padding-bottom: 8px; border: double #04080a; padding: 20px; box-shadow:2px 2px 10px 10px #C9C9C9; -webkit-box-shadow:2px 5px 23px 12px #bbbbbb; -moz-box-shadow:2px 2px 10px 10px #C9C9C9; background-color: #ffffff; background-image: url(img/mqbak.png); background-position:bottom; background-repeat: no-repeat; } .fullscreen1 { max-width: 100%; height: auto; width: 100%; } .fullscreen2 { -webkit-box-shadow: 10px 10px 13px -8px rgba(0,0,0,0.18); -moz-box-shadow: 10px 10px 13px -8px rgba(0,0,0,0.18); box-shadow: 10px 10px 13px -8px rgba(0,0,0,0.18); } .mg-wrapper h3 { font-size: 36px; text-align: left; color: #eb7979; font-weight: 400; margin: 20px 0px; font-family: 'Yeseva One'; line-height: 1.2; padding: 10px 0px 10px 30px; border-left: 5px solid #5fd8b5; position: relative; margin-top: 40px } .video-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 30px; height: 0; overflow: hidden; } .video-container iframe, .video-container object, .video-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } .mg-wrapper h3:before { width: 80px; height: 5px; content: " "; background: #f6aaa7; /* fallback for old browsers */ background: -webkit-linear-gradient(to right, #f6aaa7, #5fd8b5); /* Chrome 10-25, Safari 5.1-6 */ background: linear-gradient(to right, #f6aaa7, #5fd8b5); /* W3C, IE 10 / Edge, Firefox 16 , Chrome 26 , Opera 12 , Safari 7 */ position: absolute; left: -95px; top: 30%; } .mg-wrapper h3:after { width: 100px; height: 5px; content: " "; background: #f6aaa7; /* fallback for old browsers */ background: -webkit-linear-gradient(to left, #f6aaa7, #6b74a3); /* Chrome 10-25, Safari 5.1-6 */ background: linear-gradient(to left, #f6aaa7, #6b74a3); /* W3C, IE 10 / Edge, Firefox 16 , Chrome 26 , Opera 12 , Safari 7 */ position: absolute; right: 10; bottom:10; } .mg-wrapper h3 .mg-noibath3 { color: #fff; font-size: 36px; text-align: left; font-weight: 400; margin: 20px 0px; font-family: 'Yeseva One'; line-height: 1.4; background: #6b74a3; /* fallback for old browsers */ background: -webkit-linear-gradient(to right, #f6aaa7, #6b74a3); /* Chrome 10-25, Safari 5.1-6 */ background: linear-gradient(to right, #f6aaa7, #6b74a3); /* W3C, IE 10 / Edge, Firefox 16 , Chrome 26 , Opera 12 , Safari 7 */ } .mg-wrapper h4 { text-align: left; font-size: 20px; font-weight: 700; font-style: italic; color: #770000; margin: 20px 22px; font-family: 'Yeseva One'; line-height: 1.3; } .mg-wrapper p.quote { font-size: 24px; font-style: italic; text-align: left; font-family: 'Arial'; margin: 0px 0px; font-weight: 300; } .col_1_2{ width:33.3%; float:left; position:relative; } .col_1_3{ width:50%; float:left; position:relative; } .row_1_2{ float:left; width:96%; } .mg-innghieng { font-style: italic; font-weight: 600; color: #000;} .mg-wrapper p.pat { text-align: center;} .mg-textalignleft { text-align: justify} .mg-textaligncenter { text-align: center} .mg-textalignright { text-align: right} .mg-padding40 { padding-top: 40px; padding-bottom: 40px} .mg-bottom40 { margin-bottom: 40px} .mg-bottom30 { margin-bottom: 30px} .mg-top40 { margin-top: 40px} .mg-top30 { margin-top: 30px} .mg-pbottom40 { padding-bottom: 40px} .mg-ptop40 { padding-top: 40px} .mg-pbottom60 { padding-bottom: 60px} .mg-ptop60 { padding-top: 60px} .mg-content-emotion { padding: 10px 0px; } .mg-video { margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; text-align: center; width: 80%; } .mg-title-content { text-align: left; margin: 40px 0px; } .mg-text-center { text-align: center } .mg-content-qc-item { width: calc(100%/4 - 30px); margin: 30px 15px; float:left; } .color-white { color: #fff; } .mg-leftright , .mg-leftanhright { padding: 0px; } .mg-indam { font-size: 25px; font-weight: 800; color:#4b898d; } .mg-inxanhdam { font-weight: 700; color: brown; } .mg-col50 { width: 50%; float: left} .mg-col50r { width: 50%; float: right} .mg-col50right { width: 60%; float: right; padding: 4%; background: #fff; margin-top: 80px; -webkit-box-shadow: 0px 0px 16px 0px rgba(0,0,0,0.08); -moz-box-shadow: 0px 0px 16px 0px rgba(0,0,0,0.08); box-shadow: 0px 0px 16px 0px rgba(0,0,0,0.08); } .mg-col50left { width: 60%; float: left; padding: 4%; background: #fff; margin-top: 80px; -webkit-box-shadow: 0px 0px 16px 0px rgba(0,0,0,0.08); -moz-box-shadow: 0px 0px 16px 0px rgba(0,0,0,0.08); box-shadow: 0px 0px 16px 0px rgba(0,0,0,0.08); } .mg-col50content { border: double #ff9f1c; padding: 5%; } .mg-mainfull { position: relative } .mg-maincol { position: absolute; left: 50%; margin-left: -585px } .mg-maincol250 { top: 250; } .mg-maincol210 { top: 210; } .mg-maincol80 { top: 30; } .mg-col60 { width: 60%; float: left} .mg-col40 { width: 40%; float: left} .mg-height40 { height: 400px} .mg-height50 { height: 500px} .colorblue p { color: #c85a5a !important; font-weight: 500} .colorgradient { color: #c85a5a !important; } .gtthem { padding: 0px 20px; border: double #8faf6a; } .mg-boxinfo { margin: 30px; } .mg-boxinfo p { color: #ffffff !important} .mg-video-inner { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 30px; height: 0; overflow: hidden; } .mg-video-inner iframe, .mg-video-inner object, .mg-video-inner embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } .desktop1 { display: block } .mobile1 { display: none } .mg-gifmobile2 {margin-left: 10px } .wow { visibility: hidden; } @media (min-width: 800px) { .wrapper-contain,wrapper-contain2,wrapper-contain3 span.infinite {font-size: 22px;} .container-inner { width: 750px; } .mg-maincol { position: absolute; left: 50%; margin-left: -375px } } @media (min-width: 992px) { .container-inner { width: 970px; } .mg-maincol { position: absolute; left: 50%; margin-left: -485px } .mg-hoidap { background-position-x: 5%} } @media (max-width: 1368px) { .mg-hoidap { background-position-x: 5% !important} } @media (min-width: 1200px) { .mg-hoidap { background-position-x: 20%} .container-inner { width: 1004px; } .mg-maincol { position: absolute; left: 50%; margin-left: -585px } } .text-center {text-align:center} .tit-chinh { font-family: oliver !important; text-align: center; font-size: 34px !important; line-height: 1.4 !important} .tit-chinh a { font-family: oliver !important; font-size: 34px !important; color: #cf5962 !important; text-decoration: none} a:hover { color: #d42532 !important; line-height: 1.4 !important} .mg-bailienquan { width: calc(100% / 2 - 40px); margin: 10px; float: left; padding: 10px} .mg-bailienquan .mg-bailienquan { margin: 0px; width: calc(100% / 2 - 20px); padding: 0px 10px} .mg-bai-title { text-decoration: none;color: #cf5962 !important; line-height: 1.4 !important } .mg-bai-sapo { text-decoration: none; font-size: 16px; line-height: 1.4} @media only screen and (max-width: 800px) { .mg-gifmobile2 { margin-top: 10px !important; margin-left: 0px !important} .mg-top30 { margin-top: 10px !important} .mg-bottom30 { margin-bottom: 10px !important} .desktop1 { display: none } .mobile1 { display: block } .mg-anhright, .mg-anhleft, .mg-anhright1, .mg-anhright2, .mg-anhleft1, .mg-tet .mg-anhright {padding: 0} .mg-anhright img, .pat img, .mg-anhleft {width: 100%} .mg-kitu { width: auto !important} .video-foreground { padding-top: 0px !important} .mg-video { width: 100%} .tit-chinh { font-size: 22px !important} .tit-chinh a { font-family: oliver !important; font-size: 22px !important; color: #cf5962 !important; text-decoration: none} .mg-content-emotion { padding: 10px 0px !important} .mg-opening .mg-content-emotion , .mg-hinhjpg { margin: 0px ; width: 100%} .mg-content-qc { padding: 20px 0px} .mg-content-qc-item { width: calc(100%/2 - 20px); margin: 10px 10px; float:left; } .container-inner { width: 100%; } .mg-maincol { left: 0%; margin-left: 0% } .mg-mainfulltitle .mg-maincol { display: none} .mg-show { margin: 0px} .mg-video { margin: 5px 0px} .mg-leftright , .mg-leftanhright , .mg-tamjpg .mg-rleft-content { padding: 0px 0px } .wrapper-contain,wrapper-contain2,wrapper-contain3 { width: auto; margin: 0px 15px; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; } .heading-site a { font-size: 18px; } .mgprivemode img{ width: 50%; height: 50%; } .mg-title-content img { width: 100%; } .mg-title-content { padding: 10px 0px; } .mg-title-content { width: 100% !important; padding: 0px } .mg-video-inner { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 30px; height: 0; overflow: hidden; } .mg-video-inner iframe, .mg-video-inner object, .mg-video-inner embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } .mg-wrapper p, .quote, span { font-size: 17px !important; line-height: 23px !important; margin: 5px 0; } .mg-wrapper h3, .mg-wrapper h3 .mg-noibath3 { font-size: 22px !important; line-height: 1.5 !important; } .mg-wrapper h3 { margin: 15px 0px !important} .mg-duroi { width: 100%} .vid-info img { display: none !important} .vid-info { top : 10px !important} .vid-info h1 { font-size: 28px !important} .wrapper-contain,wrapper-contain2,wrapper-contain3 { width: auto; margin: 0px 15px; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; .mg-duroi { margin: 0px } .mg-video iframe { width: 100%; height: 100%; } .mg-col60 , .mg-col40 { width: 100%;} .mg-height40 { height: 250px } .mg-height50 { height: 200px } .mg-height80 { height: 300px } .mg-col50right , .mg-col50left { width: auto; margin: 30px 5%} .mg-col50 , .mg-col50r { width: 100%} .mg-maincol { position: relative;} .mg-ptop60 { padding-top: 30px} .mg-ptop40 { padding-top: 20px} .mg-pbottom60 { padding-bottom: 30px} .mg-pbottom40 { padding-bottom: 20px} .mg-padding40 { padding-bottom: 20px; padding-bottom: 20px} } @media only screen and (min-width: 800px) and (max-width: 1024px) { .container-inner { width: 100%; } .mg-back-to-eva { background: none; } .mg-user-profile { display: none; } .left-show { width: 50%; margin-left: 0; float: left; } .left-show img, .righ-show img { width: 100%; } .righ-show { position: inherit; top: 0px; right: 0; width: 50%; float: left; } .mg-hoinho-content { padding: 10px; } .mg-capke-content { padding: 0; } } @media only screen and (min-width: 800px) { .mg-share-social { display: none; } } @media (max-width: 600px){ .col_1_3, .col_1_2{ width: 100%; } .col_1_3 .row_1_2, .col_1_2 .row_1_2{ width:100% } .image-link{ display:block; } .image-link >img { margin-top:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; } } @media only screen and (max-width: 800px) { .heading-site a { font-size: 18px; } .mg-trochuyen { background-color: #fff !important } .mgprivemode { left: -5px !important} .mg-footer-inner , .mg-lleft-content , .mg-lright-content , .mg-rleft-content , .mg-rright-content, .mg-bailienquan { width: 100%; margin: 0; padding-left: 0px; padding-right:0px } .mg-anhright , .mg-anhleft ,.mg-anhright1, .mg-anhright2, .mg-anhleft1,.mg-tet .mg-anhright { width: 100%; margin:15px 0px; text-align: center} .mg-lleft-content , .mg-rright-content { margin: 0px} .mg-stylish { display: none } .mg-stylish-mobile { display: inline-block;} .mg-footer a, .mg-footer a h1 { font-size: 16px; line-height: 1.5; display: inherit; height: inherit; float: none; } .mg-footer-common { padding: 0 10px; } .mg-user-profile { display: none; } } .video-background { background: #000; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; z-index: -99; } .video-foreground { position: relative; padding-bottom: 53.25%; padding-top: 30px; height: 0; overflow: hidden; opacity: 0.7 } .video-foreground iframe, .video-foreground object, .video-foreground embed , .video-foreground video { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } #vidtop-content { top: 0; color: #fff; } .vid-info { position: absolute; top: 20%; left: 0; color: #ffffff; width: 100%;} .vid-info h1 { font-size: 65px; letter-spacing: 1.3; color: #ffffff; margin-top: 0; line-height: 1; text-align: center; font-family: 'SVN-Adeline' !important} @media all and (max-width: 600px) { } @media all and (max-width: 500px) { .vid-info .acronym { display: none; } }

Một ngày cuối tháng 10/2020, tôi quay trở lại Hải Phòng theo lịch hẹn làm việc với Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng. Hải Phòng đã thay đổi rất nhiều theo thời gian, đã không còn là mảnh đất Cảng nổi tiếng là đất "máu mặt" với những nhân vật đàn anh, đàn chị cộm cán một thời như Dung Hà, Cu Nên vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX.

Dù vậy, tôi vẫn được nghe câu chuyện của những chiến binh thầm lặng, âm thầm bảo vệ sự bình yên của Hải Phòng không kể ngày đêm trong cuộc trò chuyện với Thiếu tá Khúc Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 8).

Nhớ lại vụ án thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại dã man tại nhà riêng hồi tháng 3/2020, Thiếu tá Khúc Thanh Tuấn cho biết, đêm 25/3/2020, anh và các đồng đội nhận được tin báo tại thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng xảy ra một vụ án mạng nên đã nhanh chóng tập hợp, lên đường đến hiện trường vụ án.

Nạn nhân của vụ án mạng nói trên là cháu Phạm Mai (SN 2005, trú xã Kiến Quốc) đã bị sát hại với hơn 60 vết thương khác nhau và tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Cháu Mai thời điểm bị sát hại đang là học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn, là con út trong gia đình có 3 chị gái, hai chị lớn sinh sống ở tỉnh khác, riêng cháu Mai sống cùng bố và bà nội ở xã Kiến Quốc. Cháu Mai cũng đang có mối quan hệ tình cảm với Đỗ Bảo Thành (SN 2005, bạn cùng lớp Mai) tuy nhiên gia đình đang ngăn cấm vì cả 2 còn nhỏ.

"Đây là vụ án Giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, qua tiếp xúc hiện trường lúc đầu, chúng tôi nhận định đối tượng gây án với động cơ bột phát, không có sự chuẩn bị trước khi gây án. Ngoài ra, đối tượng cũng là người thông thạo địa bàn, hiện trường và có khả năng có mối quan hệ với nạn nhân", Thiếu tá Tuấn cho hay.

Hiện trường xảy ra vụ án tại tầng 1 nhà ông Phạm Ngọc Sáng (SN 1963, bố cháu Mai) gồm 1 gian nhà phụ (nơi mẹ đẻ ông Sáng đang ở) và 1 nhà chính 2 tầng. Khu nhà có 3 cổng vào, hai cổng hướng Tây Bắc và 1 cổng hướng Đông Nam. Tại hiện trường có nhiều dấu vết nghi máu văng bắn trên tường, màn tuyn, nhiều mảnh thủy tinh vỡ từ chai rượu loại 750ml và đồ vật xung quanh tạo thành một khung cảnh hỗn độn.

Quá trình khám nghiệm, các trinh sát đã thu giữ các dấu vết nghi máu, các mảnh thủy tinh vỡ, dưới gầm giường tầng 1 thu giữ 1 khuyên tai màu trắng vàng. Đặc biệt, lực lượng phá án còn thu giữ 2 dấu vết nghi máu trên dây điện và khu vực tường bao hướng Đông Bắc nhà ông S, nghi là vị trí thoát khỏi hiện trường của đối tượng.

"Qua làm việc với cơ quan điều tra, ông Sáng xác nhận không có mâu thuẫn nợ nần hay tình cảm với ai. Trước đó, gia đình ông Sáng có rao bán lô đất trước nhà nhưng chưa có ai hỏi mua. Những thông tin ban đầu về vụ án rất mơ hồ nên chúng tôi tiếp tục triệu tập thêm những người có liên quan và đề nghị kiểm tra điện thoại của họ", Thiếu tá Tuấn kể.

Lực lượng phá án đã triệu tập ông Phạm Ngọc Sáng, cháu Đỗ Bảo Thành và những người đầu tiên đến hiện trường đến cơ quan điều tra làm việc. Ông Sáng và những người đầu tiên đến hiện trường đều khai nhận sáng 25/3, ông Sáng và cháu Mai đi xe ô tô gia đình đến Ninh Bình thăm con gái lớn. Đến 17h cùng ngày, hai người trở về nhà ở xã Kiến Quốc.

Sau đó, cháu Mai ở nhà, ông Sáng đi thăm hỏi đám ma ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy. Đến khoảng 22h07 đêm 25/3, ông Sáng về, mở cổng lái xe ô tô vào gara. Khi ông Sáng vào nhà thì phát hiện cháu Mai đang năm trên nền nhà tầng 1, người quấn màn ngủ, miệng kêu cứu yếu ớt, trên người có nhiều thương tích.

Thấy con gái nguy kịch, ông Sáng đã hốt hoảng gọi 2 người cậu cháu Mai sang đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, thiếu nữ xấu số đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

"Ông Sáng đưa cháu Mai đi cấp cứu thì một số người thân đã thu dọn, đổ nước rửa vết máu trên nền nhà. Bản thân ông Sáng cũng xác nhận các đồ vật, tài sản khác trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không mất mát hay có đấu hiệu của việc xáo trộn", Thiếu tá Tuấn nhớ lại.

Về phía cháu Đỗ Bảo Thành khai nhận có mối quan hệ tình cảm với cháu Mai. Khoảng 18h ngày 25/3, cháu Mai điều khiển xe máy đến nhà đón Thành lên khu vực thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy chơi rồi cả hai về nhà cháu Mai. Đến khoảng 21h, cháu Mai sử dụng xe máy chở cháu Thành về rồi quay về nhà.

Cháu Thành xác nhận về 1 khuyên tai đã thu giữ trong quá trình khám nghiệm hiện trường là của cháu Mai. Cháu Mai có 1 đôi khuyên tai có đặc điểm như trên và đã đưa cho Thành một chiếc, tuy nhiên Thành đã đưa lại cho Mai vào khoảng tháng 2/2020.

"Qua kiểm tra điện thoại của những người liên quan, chúng tôi xác định khoảng 21h08 ngày 25/3, cháu Mai có nhăn tin với Thành qua mạng xã hội Zalo sau khi đưa Thành về nhà. Đến 21h46 cùng ngày, cháu Mai tiếp tục nhắn tin cho chị gái. Khi ông Sáng quay về nhà lúc 22h07, kẻ thủ ác đã xuống tay với cháu Mai, án mạng chỉ xảy ra trong vài phút", Thiếu tá Tuấn kể.

Thiếu tá Khúc Thanh Tuấn cho biết, những tài liệu thu thập được ngay từ đầu rất khó để xác định nghi phạm. Cá nhân anh và các đồng đội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện kiểm tra hành chính 288 hộ với hơn 1000 nhân khẩu trên địa bàn thôn 5, xã Kiến Quốc để xác minh, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, bất minh về thời gian.

Ngoài ra, các trinh sát phá án cũng phải rà soát, triệu tập xác minh và phân loại trên 100 đối tượng hình sự hoạt động lưu động, đối tượng tù tha, nghiện ma túy, nghiện game, đối tượng vắng mặt tại địa phương để xác minh và thu giữ dấu vết sinh học phục vụ công tác giám định.

"Quá trình điều tra vụ án, chúng tôi đã trích xuất dữ liệu từ 8 camera hoạt động quanh khu vực nhà ông Phạm Ngọc Sáng. Qua kiểm tra, 8 camera này có thời gian ghi hình không ngắt quãng, không có dấu hiệu bị can thiệp. Chúng tôi đã phân tích, kết nối các hình ảnh camera trong ngày 25/3 và phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn", Thiếu tá Tuấn kể lại.

Từ cá hình ảnh thu được, lực lượng phá án xác định nam thanh niên chạy bộ ngay sau khi ông Sáng về nhà có nhiều khả năng là đối tượng sát hại cháu Mai. Sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy về hướng trung tâm huyện Kiến Thụy. Đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường theo 2 khả năng, một là đi vào trong khu dân cư, qua nhà dân hoặc di chuyển qua cầu xi măng sang khu vực đầm ở xã Kiến Quốc.

Camera an ninh ghi nhận được hình ảnh của đối tượng nghi vấn nhưng do trời tối, đối tượng di chuyển nhanh nên lực lượng phá án chưa thể xác định đặc điểm để truy nguyên ra con người cụ thể. Tuy nhiên, 2 ngày sau, qua rà soát các đối tượng vắng mặt tại địa phương đồng thời các trinh sát tìm thấy chiếc điện thoại của cháu Mai ở khu vực đầm của gia đình Nguyễn Sỹ Thắng (SN 1994, cùng trú thôn 5, xã Kiến Quốc) – người lúc đó cũng đang vắng mặt, ban chuyên án đã xác định đối tượng bỏ chạy vào tối 25/3 chính là Thắng.

"Sau khi xác định được Thắng là nghi phạm gây án, chúng tôi đã ngay lập tức truy dấu, bắt giữ Thắng. Sáng sớm 26/3, Thắng bảo vợ chở lên thị trấn Kiến Thuỵ, huyện Kiến Thụy để đi xe khách ra Móng Cái, Quảng Ninh tìm việc làm. Sau đó, Thắng lại đi xe khách lên Hà Nội. Một tổ công tác đi Hà Nội để xác minh, truy bắt nhưng khi tổ công tác đến Hà Nội thì lại nhận được thông tin đối tượng trên đường đi Hà Nội đã xuống xe lên một xe khách khác hường đi Quảng Ninh.

Hai tổ công tác được chúng tôi triển khai xuất phát từ Hà Nội và Hải Phòng tập trung về Quảng Ninh. Chúng tôi xác định sau khi Thắng đến thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì xuống xe đi bộ. Đối tượng không có người thân, bạn bè nào ở đây nên chúng tôi đã rà soát từng khu vực và bắt giữ được đối tượng vào đêm 28/3", Thiếu tá Khúc Thanh Tuấn kể lại.

Tại cơ quan điều tra, Thắng đã thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân Phạm Mai. Thắng khai chiều tối 25/3, do cãi nhau với vợ, Thắng đã mua ma túy đá về chòi ở đầm cá của gia đình để sử dụng.

Đến khoảng 21h tối cùng ngày, Thắng thấy Mai đi xe máy một mình qua khu vực đầm cá để về nhà nên Thắng đột nhập vào nhà Mai.

Thấy Mai ở trong nhà một mình, Thắng đã dùng kéo kim loại đâm nạn nhân nhiều nhát vào người. Trong lúc đang gây án, Thắng nghe thấy tiếng ô tô của ông Sáng nên đã cầm theo kéo, lấy điện thoại của cháu Mai rồi tẩu thoát.

Quá trình tẩu thoát, Thắng đã chạy về đầm nuôi cá mà mình thuê, ném điện thoạt ở góc vườn chuối và vất kéo xuống ao. Sau đó, Thắng lội theo mương ao về đầm của gia đình, ngủ đến sáng 26/3 thì bỏ trốn.

"Nạn nhân không có mâu thuẫn, xích mích gì với Thắng. Trong cơn ngáo đá, Thắng đã tước đi mạng sống của cô bé 15 tuổi mà không vì lý do gì cả", Thiếu tá Tuấn xót xa nói.

 

Ảnh: NVCC

Bài viết: Đức Sơn

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

jQuery("map").imageMapResize(); // play and pause video // Load the IFrame Player API code asynchronously. var tag = document.createElement('script'); tag.src = "https://www.youtube.com/player_api"; var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')0; firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag); function onYouTubeIframeAPIReady() { $('.video-player').inViewAutoplay({ autohide: 1, modestbranding: 1, rel: 0, quality: 'hd720' }); }
Theo Soha

Sắp đấu giá gần 140 triệu cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

4 Phút trước

Theo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 16/12, Sở này sẽ đấu giá gần 140 triệu cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, phần vốn do Bộ Xây dựng nắm giữ.

Đổ xô mua sắm trong chương trình "Hà Nội đêm không ngủ"

4 Phút trước

Tối 27/11, Sở Công Thương TP Hà Nội tổ chức chương trình "Hà Nội đêm không ngủ". Với khoảng 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị tham gia chương trình đã thu hút khá đông khách mua sắm.

Dự báo còn khó khăn, ngành dệt may thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu

8 Phút trước

Ông Vũ Đức Giang, Chủ Tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, trong năm 2020 ngành dệt may Việt Nam phải đối mặt với 3 thách thức cực kỳ lớn.

Hợp tác đầu tư
Mới nhất
Xem nhiều nhất
Đất trang trại
Bất động sản du lịch
Bất động sản trang trại
Đàn phám thương thuyết
BDS Du lịch
Tân Thanh Container
An huy
Gigamall
Thái sơn
Nam Khang
Nhơn hòa
Thiên thiên nhân

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 21:57:01 28/11/2020
Mã NT Tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD16,622.1716,790.0717,316.39
EUR26,898.1127,169.8128,269.96
GBP30,157.0530,461.6631,416.54
JPY214.91217.08226.10
SGD16,878.0317,048.5217,582.93
THB676.20751.34779.55
USD23,050.0023,080.0023,260.00
Nguồn: Vietcombank
vnr500
f500
500Profit