Liên hệ: 0989.729.090 (Quảng cáo)
 • Liên hệ
 • Đà Nẵng không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài TP

  Trường hợp đặc biệt, do chủ tịch UBND TP quyết định thì nguyên tắc, quy trình, hồ sơ thực hiện tương tự như tiếp nhận về đơn vị sự nghiệp.
  Theo đó, thực hiện chỉ đạo của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Sở Nội vụ TP đã có hướng dẫn quy trình, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ tiếp nhận. Việc tiếp nhận công chức, viên chức không thuộc UBND TP quản lý chuyển đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP quản lý phải đảm bảo nguyên tắc sau: Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tiếp nhận phải còn chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao chưa sử dụng (sau khi đã trừ số chỉ tiêu thực hiện đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021); có vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận phù hợp đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

   

  Người được tiếp nhận phải có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có trình độ chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm (điều kiện về tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, phù hợp với cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức) và đảm bảo các thủ tục hồ sơ theo quy định. Đơn vị sự nghiệp đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên tự quyết định việc tiếp nhận viên chức, công chức trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước. Trước khi tiếp nhận phải báo cáo với cơ quan chủ quản để theo dõi, quản lý. Đối với việc tiếp nhận công chức, viên chức về các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành khác thì thực hiện theo nhu cầu và hồ sơ từng trường hợp cụ thể. Ông Võ Ngọc Đồng (Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng) cho hay năm 1997, TP có 285 đơn vị sự nghiệp công lập với 9.353 người làm việc. Đến năm 2017, Đà Nẵng có 409 đơn vị sự nghiệp với 22.065 người làm việc. Được biết, hiện TP Đà Nẵng cũng đã hoàn thành việc sắp xếp, chia tách, sáp nhập, thành lập mới Chi bộ Tổ dân phố trên địa bàn khu dân cư, số lượng Chi bộ tổ dân phố từ 1.244 giảm còn 1.232 chi bộ (giảm 12 chi bộ).

   

   

  LÊ PHI/Plo

  Tin nổi bật

  GÓC NHÌN

  GIẢI TRÍ