Liên hệ: 0989.729.090 (Quảng cáo)
  • Liên hệ
  • Thủ tướng: Đà Nẵng có 8 điểm nên làm và 6 điều cần tránh

    Theo Thủ tướng, 8 điểm nên làm và 6 điều cần tránh là những con số may mắn cho Đà Nẵng. Đà Nẵng phải vươn lên cạnh tranh với các chuẩn mực quốc tế, đừng so sánh với khu vực.

    GÓC NHÌN

    CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

    GIẢI TRÍ