Liên hệ: 0989.729.090 (Quảng cáo)
  • Liên hệ
  • Đại sứ Phạm Sanh Châu: "Tổ quốc ơi con xin gọi tên Người!"

    “Tổ quốc ơi, hôm nay con xin gọi tên Người” là dòng cảm xúc thiêng liêng và lòng tự hào dân tộc của Đại sứ Phạm Sanh Châu- đại diện duy nhất của Việt Nam đã xuất sắc vào vòng 3 cuộc tranh cử Tổng Giám đốc UNESCO.

    GÓC NHÌN

    CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

    GIẢI TRÍ