Liên hệ: 0989.729.090 (Quảng cáo)
  • Liên hệ
  • Đề nghị xử lý trách nhiệm Bộ GTVT, Tài Chính vì những sai sót khi thực hiện các DA BOT

    Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng CP xử lý trách nhiệm đối với Bộ GTVT và Bộ Tài Chính vì để xảy ra hàng loạt sai sót, bất cập ở các dự án (DA) BOT, BT được Thanh tra Chính phủ chỉ ra.

    GÓC NHÌN

    CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

    GIẢI TRÍ